Tenkai

Tenkai on joukkueena suoritettava liikesarja, jossa viisi ottelijaa hyökkää yhtä ottelijaa (chujakua) kohti, joka kuitenkin onnistuu voittamaan vastustajansa. Tenkain liikkeet ovat ennaltamäärättyjä, mutta eroavat yksin tehtävistä liikesarjoista (hokeista) siinä, että ne eivät ole olemassa valmiiksi vaan harrastajat itse suunnittelevat liikkeet valmistautuessaan kilpailua varten tai ihan vain harjoituksen vuoksi.

Tenkaita suunniteleessa on kuitenkin olemassa useita sääntöjä joita tulee noudattaa. Chujakun täytyy aina voittaa ja jokaisen viiden muun ottelijan tulee edustaa aina yhtä taidon tekniikkaluokkaa ja käyttää pääsääntöisesti oman luokkansa tekniikoita. Hyökkääjät myös ”kuolevat” yksitellen pois luokkien määrätyssä järjestyksessä (sen > un > hen > nen > ten). Tenkain kesto on 25-30 sekuntia ja siinä tulisi pyrkiä mahdollisimman monipuolisiin tekniikoihin, järkeviin puolustautumisiin ja kolmiuloitteiseen tilan käyttöön.

Kilpailuissa tuomareita on kuusi, yksi jokaista ottelijaa kohti, ja arvostelu tapahtuu pistein (0-10). Päätuomari arvostelee chujakun lisäksi koko suorituksen. Tästä syystä hän antaa kaksinkertaiset pisteet (0-20).