Hokei

Hokei on ennalta määrätyistä liikkeistä koostuva liikesarja, joka suoritetaan kuviteltuja vastustajia vastaan. Liikesarjoja Taidossa on useampia, ja ne jakautuvat perus-, erikois- sekä hengitysliikesarjoihin. Perusliikesarjoja on kymmenen, joista puolet ovat Tai- ja puolet In- liikesarjoja. Tai- hokeit ovat miehille ja In- hokeit taas naisille suunniteltuja liikesarjoja. Taidoa harastaessa opetellaan kuitenkin kaikki liikesarjat, mutta ensimmäisen liikesarjan opettelu aloitetaan oman sukupuolen liikesarjasta. Jokainen Tai- ja In- hokei edustaa myös yhtä Taidon tekniikkaluokista (sen, un, hen, nen tai ten).

Perusliikesarjojen lisäksi Taidossa on myös erikoisliikesarjoja. Ne jakautuvat kolmeen ryhmään; Sei-, Gen- sekä Mei-hokeihin. Sei-hokeissa kuvitellut vastustajat hyökkäävät ensin ja siihen reagoidaan oikeilla tekniikoilla. Gen- hokeissa molemmat osapuolet, sekä tekijä että kuviteltu vastustaja, taas hyökkäävät yhtäaikaa. Mei-hokeit puolestaan keskittyvät oikeiden hengitystekniikoiden käyttämiseen.

Hokeit ovat myös yksi Taidon kilpailumuodoista. Henkilökohtaisissa hokei-sarjoissa tatamialueella kaksi henkilöä tekee samaan aikaan oman liikesarjansa. Kilpailijat erottaa toisistaan valkoisen ja punaisen vyön avulla, joita vastaavat myös tuomarien liput. Kilpailijoiden suoritettua liikesarjansa tuomarit valitsevat paremman liputtamalla joko punaista tai valkoista lippua kilpailijan merkiksi. Tuomareita on kolme, joten tasapeliä ei voi syntyä. Hokei-sarjoissa voi kilpailla myös joukkueina. Joukkuehokeissa eli Dantai Hokeissa viisihenkinen joukkue suorittaa liikesarjan mahdollisimman yhdenaikaisesti sekä puhtaasti. Liikesarjat pisteytetään ja korkeimman pistemäärän omaava joukkue voittaa.